Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:
- zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu
- przedłożyć następujące dokumenty:
1. dowód osobisty
2. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw "konkordatowych")
3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy)
4. świadectwo bierzmowania
5. ostatnie świadectwo nauki religii
6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim